បែកកង់ម៉ូតូ ទាំងព្រឹក ដូរម្តងហើយ ជិញបានបន្តិច បែកទៀត មុតដែកគោល ពីរដង អស់សំបកមួយទៀត។ មហាលាភថ្ងៃនេះ។

Gypsu Wall Installation

I got some experience about Gypsum installation.

Any interested in it please check it up or Call me 012225877 or 010955568

IMG_2724 IMG_2725 IMG_2726 IMG_2727

Sample from Gyproc Company

IMG_3083 IMG_3084 IMG_3085 IMG_3089 IMG_3090 IMG_3105 IMG_3106 IMG_3107 IMG_3108 IMG_3419 IMG_3420 IMG_3421

After the wall install by Gypsum, we still can install Door, window, electricity or water system.

Best Choice :)

Tip for Construction Management Lover

H1

គោលការណ៏ទុកតំណពេលចាក់បេតុង

image

រូបភាពចាក់បេតុង វីឡាមួយកន្លែងក្នុងបុរី

គោលការណ៏ទុកតំណពេលចាក់បេតុង
១ តំណគឺ ទុកជិតកន្លែងដែលមានផ្ទៃប្រែប្រួល ដូចជាជិតក្បាលគោ ជាដើម
២ ត្រង់កន្លែងផ្លាស់ប្តូរទឹសដៅរងកំលាំង
៣ ត្រង់កន្លែងកំលាំងកាត់តូច
៤ ចំពោះគ្រឿងបង្គុំរងសង្កត់ (សសរ) តំណ អាចទុកត្រង់ទីតាំងណាដែលងាយស្រួលចាក់បេតុង ព្រោះពេលរងកំលាំង ផ្នែកបេតុងសង្កត់ត្រួតលើគ្នា មិនធ្វើអោយប៉ះពាល់គ្រឿងបង្គុំទេ(តែប្រយ័ត្នករណីកំលាំងបេតុងចាក់ខុសគ្នា)
៥ ចំពោះគ្រឿងបង្គុំរងកំលាំងរមួល ទីតាំងតំណត្រូវ ចៀសវាងដាក់ចំទីតាំងម៉ូម៉ង់ សូន្យ ព្រោះវាអាចធ្វើអោយបេតុងក្លាយជា២ ផ្នែកផ្សេងគ្នាពេលបេតុងធ្វើការ
៦ ចំពោះប្លង់សេ គេដាក់ ទីតាំងតំណ ពី (1/4~3/4) តាមទឹសខ្លី និង (1/3~2/3) តាមទឹសវែង
៧ ក្នុងករណីសំណង់ទាមទារគុណភាពខ្ពស់ តំណត្រូវបានបន្ថែម អង់ទីករ ជាសាធាតុគីមី ឬ waterstop

បញ្ហាប្រេះប្លង់សេ ជាបញ្ហាប្រឈមនៃសំណង់ស្តង់ដារមធ្យម ឬ ទាប

image

ប្រេះប្លង់សេនៅផ្ទះល្វែង

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលអោយកើតបញ្ហាប្រេះដូចនេះ?
តើយើងអាចដោះស្រាយដោយវិធីណាខ្លះ?

ឌីសាញសំរាប់អ្នកសិក្សា

 

ទូសៀវភៅរាងជាផែនទី

  

ទូសៀវភៅរាងធរណីមាត្រ

  

ទូរសៀវភៅរាងទឹកធ្លាក់

           

ម្ចាស់រង្វាន់ណូបែល រូបវិទ្យា ២០១៣

Britain’s Peter Higgs and Francois Englert មកពីបែលហ្សិក បានទទួលពានរង្វាន់ណូបែលរូបវិទ្យា កាលពីថ្ងៃអង្គារ៏ ថ្ងៃទី៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣។ របកគំហើញរបស់ពួកគាត់ គឺ ការសិក្សាអំពីធាតុ មួយមានម៉ាស និង គ្មានម៉ាស ដែលអាចអោយគេសិក្សាបាន ពី កំនើតនៃ Universe ។
Images of Francois Englert of Belgium and Britain's Peter Higgs, laureates of the 2013 Nobel Prize in Physics, are displayed on a screen during a news conference in Stockholm

Belgian physicist Francois Englert arrives at a news conference at the University of Brussels

Belgian physicist Francois Englert leaves his house with his wife Mira in Brussels, after he and Britain's Peter Higgs won the Nobel prize for physics

Belgian physicist Francois Englert appears at the balcony of his house in Brussels, after he and Britain's Peter Higgs won the Nobel prize for physics

File picture of British physicist Higgs talking with Belgium physicist Englert
http://www.reuters.com/article/video/idUSBRE9970B620131008?videoId=274078398

តាមដាន

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 62 other followers