ផ្ទះឈើដែលខ្ពស់ជាងគេ

សង់ ១០ជាន់ ក្នុងកំពស់ ៣០ម៉ែត្រ ផ្ទៃក្រលាសរុប ៩២៩ ម៉ែត្រការ៉េ ផ្ទះនេះសង់ដោយ យក ដើមឈើធំមួយធ្វើជាអ័ក្ស មានអង្កត់ផ្ចិត ៣,៦ ម៉ែត្រ ហើយពាក់ទៅនឹងដើមឈើ ៦ដើម ផ្សេងទៀត។ ផ្ទះនេះស្ថិតនៅ Crossville, Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិច។