ព្រឹលធ្លាក់នៅវៀតណាម(សាប៉ា,បាតសាត,ខេត ឡៅកាយ)

នីឯហាណូយឯនេះ ក្រោយពីមានប្រកាសថាអាចមានធា្លក់ភ្លៀងទឹកកក ប្រជាជនដែលគ្មានការងារចាំបាច់ត្រូវចេញក្រៅ គឺមិនសូវជាចេញទៅណាមកណីទេ។ ឬ ឯពួកខ្ជឹលៗ ដូចខ្ញុំយ៉ាងជាដើមក៏មិនសូវជាចេញទៅសាលា ដូចសព្វមួយដងដែរ ហេហេ តែនៅតែមានការចាំបាច់ចេញទៅខ្លះដែរ ទោះជាសីតុណ្ហភាពតឹ្រមតែ ១០-១៥ អង្សា ក៏ដោយ។
ឬ ឯខេត្តនៅតាមជាយដែនវៀតណាម-ចិន វិញក៏មិនជាគួរអោយផ្ញាក់ផ្អើលអីដែរ ដែលឃុំ សាប៉ា ឯខេត្ត ឡៅ កាយប្រទេសវៀតណា មួយនេះត្រជាក់ជាប់គ្នា ១ឆ្នាំ ១២ខែ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ តែឆ្នាំនេះ រដូវរងារមិនជាធ្លាក់ព្រឹលអី ដូចពីបីថ្ងៃនេះសោះ។ តាមរយៈសារពត៌មានក្នុងស្រុង និង តាមរយៈប្លុកវៀតណាមមួយចំនួន យើងនឹងអាចបានឃើញនូវទិដ្ឋភាពធ្លាក់ព្រឹលនៅតំបន់នោះ។
បើមើលយូរទៅព្រឹលដែលនៅជាប់នឹងតាម ដី ដំបូលផ្ទះ ឬ គុម្ពស្មៅ អៅអស់ហ្នឹង មិនសូវជាខុសគ្នាអី ទៅនឹងទឹកកក ក្នុង ទូទឹកកកទេ តែវាជព្រឹលដែលធ្លាក់មកមែន ឬ ជាសន្សើមដែលរឹងជាទឹកកក ដោយសារតែសីតុណ្ហភាព នៅតំបន់នោះត្រឹមតែ ០-៥ អង្សា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។

អ្នកភូមិយកព្រឹលមកធ្វើជារូបចំលាក់សំរាម់ទាក់ទាយភ្ញៀវទេសចរណ៏


ផ្លូវឡើងទៅកាន់ភ្នំ មានសុទ្ធព្រឹល


ដំបូលផ្ទះកកដោយព្រឹល ទោះជាមានភ្លៀងខ្លះក៏ដោយ


មើលទៅកុំថាទឹកកកឈូសណា


ដើរប្រមូលព្រឹលយកទៅធ្វើរូបទឹកកក


នាំគ្នាទៅមើលព្រឹលធ្លាក់Source VNexpress.net