ថ្ងៃការពារសារណា វគ្គ១

ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១១ វេលាម៉ោង ៣ រសៀល ខ្ញុំចាប់ផ្តើម ការពារសារណាដែលមានទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោម៖

ជាដំបូង ខ្ញុំត្រូវមកមើលឈ្មោះនិង រងចាំឡើងការពារតាមលេខរៀង ដូចក្នុងបញ្ជីមួយនេះ


ទិដ្ឋភាពមិត្តភ័ក្តខ្ញុំដែលបានមកជួយរៀបចំបិទ ប្លង់របស់ខ្ញុំដែលបានគូរ


មិត្តភ័ក្តដែលបានមកចូលរួមមាន (ពីឆ្វេងមកស្តាំ) វណ្ណា(ខ្លាឃ្មុំ), ស្រេង, ចាន់រា, ចាន់ឌឿន, ហាច


ចាន់ថុល, តារា


តារា, សុភាព ហៅ អេកូ


សានិត ហៅ ស្តេហ្វិន ចយ !


វីរៈ Leader of BB


(ឈរ)ចាន់ឌឿន,សានិត,សាមុល,ដារា,វីរៈ,ណុប,សុភាព (អង្គុយ) ចាន់រា,ចាន់ថុល,វណ្ណា,ស្រេង

Advanced Analysis And Design Of Steel Frames by John Wiley

ចុចលើរូបដើម្បីទាញយក-Click on picture to download

សៀវភៅ Advace Analysis and Design of Steel Frame

ចុចលើរូបដើម្បីដោនឡត Click on picture to download


ចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

បទពិសោធន៍ការងារ

វិស្វករ ង្វៀន ថាយ ហ័រ Nguyễn Thái Hòa

វិស្វករ ង្វៀន ថាយ ហ័រ Nguyễn Thái Hòa


លោកវិស្វករ ង្វៀន ថាយ ហ័រ Nguyễn Thái Hòa ជាវិស្វកររបស់ក្រុមធ្វើស្ពានថ្នល់ Công ty TNHH Cửu Long​ ត្រូវបានកំលាំងប៉ូលីស ចាប់ខ្លួនពីបទ ស៊ីសំនូក។ វិស្វកររូបនេះ ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសំនង់ផ្លូវ(Supervising Engineer)នៅខេត្ត កឺន ថឺ ។ តាមការស្រាវជ្រាវ លោកវិស្វករនេះ បានទាមទារអោយលោក កៀន ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ វត្ថុធាតុសំនង់ សំរាប់ការដ្ឋានលោក ដោយតំរូវអោយលោក កៀន ផ្តល់ប្រាក់ទឹកតែ ៧០០០ដុង(=១៨០០៛) ក្នុង១ម៉ែត្រគីប បេតុង ទោះជាវត្ថុធាតុ ដែលគាត់ផ្តល់អោយត្រូវតាមស្តង់ដារក៏ដោយ។ មុនថ្ងៃ ៦ ខែកញ្ញា លោកកៀនបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន ១០លានដុង(១$=១៨២០០ដុង) ក្រោយមកគាត់បានសន្យាថែម​១៥លានដុងទៀត ហើយលោកវិស្វករនេះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែម្តង។

ប្រភពដើម វៀតណាមអិចស៍ប្រេស