ប្រកួតប្រណាំងរទេះគោរបស់ខ្មែរ នៅវៀតណាម

មានប្រហែល ៧២ រទេះគោ ដែលទឹមដោយ១រទេះ គោ២ក្បាល របស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរ នៅឯស្រុក ថិក បៀន Tịnh Biên​ ស្រុក ជី តូន Tri Tôn ស្រុក ចូវ ថាញ Châu Thành និងខ្លះមកខេង អាន យ៉ាង បានមកចូលរួម វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្ត នៅថ្ងៃ ១៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ ហើយក៏ជាឱកាសអបអរថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្យដែរ។ សូមអបអរសាទរ ចំពោះបងប្អូនខ្មែរ នៅតែចូលចិត្តល្បែង កំសាន្តពីបុរាណ និងកាន់ខ្ជាប់ទំនៀមទំលាប់ខ្មែរ។

អ្នកចូលរួមទស្សនាប្រហែល ៣០ ០០០នាក់

អ្នកចូលរួមទស្សនាប្រហែល ៣០ ០០០នាក់

មើលបណ្តើរត្រាំជើងក្នុងភក់បណ្តើរ

មើលបណ្តើរត្រាំជើងក្នុងភក់បណ្តើរ

ប្រឹងពេញទំហឹង...

ប្រឹងពេញទំហឹង...

រទេះគោដែលជិតដល់ទី កំពុងបង្កើនល្បឿន

រទេះគោដែលជិតដល់ទី កំពុងបង្កើនល្បឿន

អ្នកបរទេះគោនៅតែញញឹមរីករាយទោះជាប្រលាក់យ៉ាងណាក្តី

អ្នកបរទេះគោនៅតែញញឹមរីករាយទោះជាប្រលាក់យ៉ាងណាក្តី

មានទាំងអ្នកដាច់ខ្សែរទេះ ដួលទីងណាត់ទីងណែងទៀត

មានទាំងអ្នកដាច់ខ្សែរទេះ ដួលទីងណាត់ទីងណែងទៀត

រទេះរបស់គាត់នេះជ្រុលចេញពីផ្លូវបរទៅរកស្មៅវិញ(បែបគោគាត់ឃ្លានយ៉ាង ហិហិ)

រទេះរបស់គាត់នេះជ្រុលចេញពីផ្លូវបរទៅសិនស្មៅវិញ(បែបគោគាត់ឃ្លានយ៉ាង ហិហិ)

អ្នកថតរូបប្រឹងតាមថតក្នុងផ្លូវរទេះដែលពោរពេញដោយភក់

អ្នកថតរូបប្រឹងតាមថតក្នុងផ្លូវរទេះដែលពោរពេញដោយភក់

អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ ខំប្រឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ ខំប្រឹងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់

មុខអ្នកប្រកួតក្រោយពេលប្រណាងចប់សុទ្ធតែភក់

មុខអ្នកប្រកួតក្រោយពេលប្រណាងចប់សុទ្ធតែភក់