ស្វ៊ីត Fibonacci និង ធម្មជាតិ

សូមណែនាំបងប្អូនអ្នកភូមិយើងអោយស្គាល់ និង ចាប់អារម្មណ៏ពីគណិតវិទ្យាបន្តិច ហើយមិនបាច់រអ៊ូ ថាមិនចេះ ឬ មិនសូវចេះ ឬ ថាភ្លេចអស់ ឬ ថាអោយគ្រូវិញអស់ហើយ ទេ ព្រោះខ្ញុំ ក៏មិនខុសពីបងប្អូនប៉ុន្មានដែរ ហេហេ និយាយរួមគឺគយគន់ ទិដ្ឋភាព និង ភាពស្រស់ស្អាត របស់ស្វ៊ីត Fibonacci ដែលទាក់ទង ឬ មានក្នុងធម្មជាតិ ដែលនៅជិតយើង គឺបានហើយ។
អូ…ភ្លេចប្រាប់ ថា ស្វ៊ីតហ្នឹង គឺមានទំរង់ដូចខាងក្រោ៖
តួទី១ គឺ ០
តួទី២ គឺ ១
តួទី៣ គឺ ០+១=១
តួទី៣ គឺ ១+១=២
តួទី៤ គឺ ២+១=៣
តួទី៥ គឺ ៣+២=៥
……………….
តួទីn = តួទី (n-1) + តួទី (n-2)
ឬ សរសេរ បែបនេះ រៀងខ្លីតិច X(0)=0;X(1)=1;X(n)=X(n-1)+X(n-2);n>1
ហើយដូចជាមានគេស្រាយបញ្ជាក់ថា ស្វ៊ីតហ្នឹង មានរួបមន្តទូទៅ គឺ
X_{n}=\frac{1}{\sqrt{5}}((\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n))

អង្គធាតុរាវប្តូរពណ៍លឿនអាចនឹងប្រើសំរាប់ធ្វើវែនតា

Photochromic material (Credit: ACS)

Photochromic material (Credit: ACS)

អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជប៉ុនបានស្រាវជ្រាវរកឃើញអង្គធាតុរាវថ្មីម្យ៉ាងដែលរស នឹងពន្លឺមានឈ្មោះថា

 Photochromic material ដែលអាចប្តូពណ៍រាប់ពាន់ពណ៍លឿនជាងអង្គធាតុរសនឹងពន្លឺដទៃទៀត។ 

របកគំហើញនេះអាចអើយគេប្រើសំរាប់ធ្វើវ៉ែនតា ឫអេក្រង់កុំព្យូទ័រ

ដែលមានគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ និងអាចធ្វើជាប្រភេទថ្នាំមានប្រយោជន៏ដែរ។

ប្រភពដើម

 

ទីងមោងប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ

lg_digital-solar-powered-scarecrow

ទីងមោងនេះអាចការពារសត្វ ដែលអាចមកបំផ្លាញដំនាំដោយរលក អ៊ិនហ្រ្វា 

ហើយគ្មានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសត្វទាំនោះទេ!!

វាអាចការពារបានប្រហែល 16,529 ម៉ែត្រក្រឡា។ 

ហើយវាប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យដើម្បីដំនើរការ។