ដាក់ចង្ក្រាន្តតាមខ្លួនពេលទៅរៀននារដូវរងា

ដើម្បីជំនះនឹងភាពត្រជាក់និង បានចូលរៀនដោយភាពកក់ក្តៅ សិស្សនៃសាលាតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសចិនបានដាក់ចង្ក្រាន្តតាមខ្លួន និងយកចូលថ្នាក់រៀន ឬ ធ្វើអ្វីៗ គ្រប់យ៉ាងដើម្បីអាចអង្គុយក្នុងថ្នាក់រៀន។


ចំនែកប្រទេសរុស្សីឯណេះវិញ ៤០ អង្សាក្រោមសូន្យ ! តែការទៅរៀនសូត្រនៅតែមិនអាចអាក់ខានទេ…