ប្រលងអូឡាំពិចថា្នក់បឋមតាមអិនធើណែត

សកម្មភាពប្រលង របស់សិស្ស

សកម្មភាពប្រលង របស់សិស្ស

ក្រសួសអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម បានរៀបចំការប្រលងគណិតលក្ខណៈ

អន្តរជាតិសំរាប់ថ្នាក់ទី៥ និងថ្នាកទី៩សិស្សដែលចូលរួមប្រលងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រលង

តាមឆមាសសិក្សានិងមានការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ។

ការប្រលងចាប់ផ្តើមពី ម៉ោង៩​ ដល់ម៉ោង ១០ និង១៥នាទី

អ្នកដែលអាចឈានដល់ជុំទី២៥ នឹងមានវាសនាយកបានមេដាយ 

ប្រាក់រង្វាន់ ឫ វត្ថុអនុស្សាវរីយ៏។ការប្រលងនេះចាប់ប្រារព្ធតាំងពីឆ្នាំ ២០០៨​ មកម៉្លេះ ក្នុងគោលបំនងបណ្តុះបណ្តាលវិស័យពត៍មានវិទ្យា។

ប្រភពដើម

 

ប្រលង Olympic Dong Bang Song Cuu Long, Vietnam

នៅថ្ងៃ ៣,៤,៥ ខែមករា ២០០៩ នៅខេត្ត ទៀនហ្សាង បានចាប់ផ្តើមការប្រលង អូឡាំពិច វាលទំនាបទន្លេគូឡុង ដែលមាន៩មុខវិជ្ជា ដូចជា

គណិតវីទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា អក្សរសាស្រ្ត ប្រវត្តវិទ្យា ភូមិវិទ្យា ភាសាអង់គ្លេស និង ពត៍មានវិទ្យា មានសិស្សប្រលងសរុប ៤០២​នាក់ ក្នុង១មុខវិជ្ជាមានសិស្សប្រលង ៤៥នាក់ លើកលែងតែពត៍មានវិទ្យាមានតែ៤២នាក់។ ខាងក្រោមជាវិញ្ញាសារគណិត៖

សំនួរទី១៖ ដោះស្រាយសមីការ 32.x^5+32.x^4-16.x^3-16.x^2+2.x+1=0

សំនួរទី២៖ អោយត្រីកោណ ABC, អោយ A', B', C' ជាបណ្តាចំនុចរៀងគ្នាឋិតលើជ្រុង BC, CA, AB យ៉ាងណាអោយបន្ទាត់​ AA', BB', CC' កុងវែសង់ ( convergent ) ហើយរកតំលៃធំបំផុតនៃកន្សោម T=AB'.CA'.BC'

សំនួរទី៣៖ ស្រាយសមីការក្នុងសំនុំចំនួនគត់វិជ្ជមាន \displaystyle \frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}=\frac{1}{\sqrt{2009}}

សំនួរទី៤៖ គេមានស្វ៊ីត (U_n) ផ្ទៀងផ្ទាត់​ ០<(U_n)<១ គ្រប់ n របស់​ N^* និង​ (U_n).(1-U_{n-1})>\frac{1}{4}, គ្រប់ n\geq 2 ។​ រក \displaystyle \lim_{x \to +\infty} (U_n)

សំនួរទី៥៖ អោយប្រអប់មួយមានរង្វាស់ប្រវែងជ្រុងជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ។មុខទាំងអស់របស់ប្រអប់ត្រូវបានលៀបពណ៍ខៀវ។ គេពុះប្រអប់នេះជាបំនែកមាឌឯកតា ដោយបណ្តាប្លង់ស្របនឹងបណ្តាមុខនៃប្រអប់នេះ។រករង្វាស់ប្រវែងរបស់ប្រអប់នេះ ដោយដឹងថា ចំនួនប្រអប់ឯកតាដែលមិនមានមុខលៀបពណ៍ខៀវស្មើ \frac{1}{3} ផលបូកសរុបនៃចំនួនប្រអប់ឯកតាទាំអស់។

សំនួរទី៦៖ អោយ x,y,z ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានផ្ទៀងផ្ទាត់ x^2+y^2+z^2=1 ចូររកមំលៃតូចបំផុតនៃកន្សោម \displaystyle F=\frac{xy}{z}+ \frac{yz}{z}+ \frac{zx}{y}

សំនួរទី៧៖​​ អោយចតុមុខ SABC, M ជាចំនុចមួយស្ថិតក្នុងចតុមុខនោះ។ មានប្លង់ (\alpha) មួយកាត់តាម M កាត់អង្កត់ SA,SB,SC រៀងគ្នាបានចំនុច A',B',C'។​ តាង V,V_A,V_B,V_C រៀងគ្នាជាមាឌនៃចតុមុខ SABC,SMBC,SMCA,SMAB​។ បង្ហាញថា V=\displaystyle \frac{V_A}{SA'}+\frac{V_B}{SB'}+\frac{V_C}{SC'}

នេះគ្រាន់តែវិញ្ញាសារមួយមុខប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកបន្ថែម សង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកអានសាកល្បងដោះស្រាយ ហើយចងក្រងជាឯកសារសំរាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ។

SaYoN

សួស្តី

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា នេះជាប្លថ្មីរបស់ខ្ញុំ! សូមជួយកែលំអរផង!