កម្ពុជាជាប់ចំនាត់ថ្នាក់ទី៨០ ប្រទេសរស់ដោយសេចក្តីសុខ

កាលពីខែមិថុនាថ្មីនេះ តាមវេបសាយ​ http://www.happyplanetindex.org/explore/global/​ បាន
ធ្វើការអោយចំនាត់ថ្នាក់ទៅលើបណ្តាប្រទេសចំនួន ១៤៣​ប្រទេស ដែលក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជា
បានជាប់ចំនាត់ទី៨០ ឯប្រទេសសៀមជាប់លេខទី ៤១ ឡាវជាប់លេខ១៦ វៀតណាមលេខ​ ៥
ហ្វីលីពីនជាប់លេខ១៤ ឥណ្ឌូនេស៊ីលេខ១៦ ម៉ាឡេស៊ីលេខ៣៣ ភូមាលេខ៣៩ សិង្ហបុរីលេខ៤៩
សិរីលង្ការលេខ២២ តែអត់ឃើញមានព្រុយនេ ទេ!
ខ្ញុំមិនអស់ចិត្តទេដែលខ្មែរជាប់ចំនាត់ថ្នាក់នេះអន់ជាងសៀមនោះ!
HPI rank

ចុចត្រង់នេះដើម្បីទាយយកឯកសារ