បំរែបំរួល និង ការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងហាណូ

ហាណូយ ពីមុនគឺសំបូរទៅដោយតំបន់ភ្នំ ដែលជាកំផែងការពារយ៉ាងល្អ ពីសត្រូវធំមកពីទឹសខាងជើង។ ក្រោយពីការយកទីតាំង នេះជាទីក្រុងនយោបាយមក (តាំងពីឆ្នាំ ១០១០ គ.ស) តំបន់នេះ ត្រូវបានមនុស្សម្នាមករស់នៅ កកកុញ ជាពិសេសតាមតំបន់ដីសន្ត ទន្លេ ក្រហម ដែលបង្កើតបានជា តំបន់ ត្រីកោន ដែលបារាំងហៅថា តុងគីណ័រ រួមមានបណ្តាខេត្តធំៗ នៅជុំវិញ ទន្លេងក្រហម។ ក្រោយពីបារាំង ចូលកាន់កាប់ ដាក់អាណានិគម បារាំង បានសិក្សាពីសណ្ឋានភាព និង ពង្រីកទីក្រុង តាមបែបបារាំង ដោយរចនាបថ បែបបារាំងពេលនោះ យើងហៅថា រចនាបថ បែបអាណានិគម។ ដែលយើងអាចឃើញអគារ បែបបារាំង ជាច្រើន ដែលបន្សល់ទុកនៅក្នុងប្រទេសនេះ ក៏ដូចជាប្រទេសខ្មែរ យើងផងដែរ។ ការសិក្សា និងរៀបចំនគរូបនីយកម្ម គឺជាការចាំបាច់ ដើម្បីចៀសវាង ផលវិបាកពេលក្រោយ ដែលអាចនឹងជួប ដូចជា បញ្ហា បណ្តាយទឹក ស្អាត-ទឹកស្អុយ បណ្តាញអគ្គីសនី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់…ជាពិសេសគឺ លំហសំរាប់កំនើនប្រជាជន។

សព្វថ្ងៃនេះ ទីក្រុងមួយកំពុងជួបវិបត្តិជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាល កំពុងតែដោះស្រាយ គឺ ចរាចរណ៏ និង កែលំអ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់… នៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀត ដែលត្រូវដោះស្រាយ។ 

Image

បំរែបំរួលទីក្រុងហាណូយ ពីឆ្នាំ ១៨៧៣ មកដល់បច្ចុប្បន្ន (គូរដោយ សាយ័ន្ត ក្នុងកម្មវិធី ហ្វូតូស៊ប )