រឿងប្លែកដែល មានច្រើនតែមិនសូវបានជួប

កង់មួយ ២ នាក់


កង់មួយ២នាក់ ហើយ បែរមុខរកគ្នា!


មានឱកាស bibi ទៀត! ញាក់សាច់!!!


ចាស់ៗ គាត់លេងល្បែង អូម វាក់ អើ!!!


ចុម ! ធ្វើអី ទាំងថ្ងៃ កណ្តាលផ្លូវ???!!!!


ដាច់ទឹក ហើយ! ទ្រាំសិនទៅ!!


លើកទោសអោយអូនផងបង!?


ស្នេហាក្មេងៗ លើលោកនេះ មានតែយើងពីរនាក់!!


(អាវក្រហម)៖ បើមានតែពួកហ្អែង ! អញចេញ!!