មានការរញ្ជួយនៅអាំងតែរបស់ខ្ញុំ

ម៉ោង ២១ យប់ ថ្ងៃ២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១១ នៅអាំងតែខ្ញុំមានការរញ្ជួយមួយដែល ធ្វើអោយភ្ញាក់ផ្អើលទាំងអស់គ្នា ! ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវិលមុខ តែក្រលេកមើល កង្ហារ និងអ្វីដែលព្យួរនៅជញ្ជាំង គឺមានការរង្គើរ គួរសម ! ជាពិសេសគឺ ដបទឹកអប់ខ្ញុំ ក្លេងខ្លោង នៅខាងមុខខ្ញុំ ងាយនឹងឃើញណាស់ !
ឥលូវនិស្សិតខ្លះ នាំគ្នាចុះទៅឈរខាងក្រោម ហើយខ្លះនៅតាប៉ែ នៅមុខបន្ទប់ !
ចាំមើលមានបញ្ហាអីអត់ណ៎…