គេជជែកគ្នារឿង ថ្ងៃ ៧ មករា

អ្នកភូមិវើដប្រេស មួយហ្វូង កំពុងអង្គុយជជែកគ្នាយកចាញ់ឈ្នះ ដែលធ្វើអោយក្មេងៗ ពិបាកស្តាប់ និងមិនដឹងថា យកសំដីអ្នកណា ជាការពិតទេ។ ពួកគាត់មានគំនិតដូចតទៅ៖
ពូសែន៖ ខ្មែរ យើងមានភាពសំបូរសប្បាយដូចថ្ងៃនេះ ក៏ដោយសារមានថ្ងៃ ៧ មករា ១៩៧៩ ដែរ យើងគួរតែដឹងគុណ
ពូ-ស៖ ថាដឹងគុណ គឺបានហើយតែ យើងគិតមើល បើគ្មានថ្ងៃ ១៧ មេសា ១៩៧៥ ស្មានថា មានថ្ងៃ ហ្នុង ក៏អី? ចឹងគួរតែ ចែកការដឹងគុណនោះ អោយអ្នកដឹកនាំជំនាន់នោះអត់?
ពូ-ស៊ី៖ ថាចឹងម៉េចកើត បើគ្មានរបបលុន នល់ ក៏គ្មានថ្ងៃអស់នោះដែរ ! បើ សម័យលុន នល់ដឹកនាំ ប្រទេសមករហូត ប្រទេសជាតិ ក៏រីកចំរើន ដែរ! គិតសភាព មើល៎ មើល…
ពូ-សី៖ ពួកនេះ និយាយអោយតែរួចពីមាត់ហ្មង!.. បើសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម តមកដល់ថ្ងៃនេះ ខ្មែរ រីកចំរើនដល់ណាដល់ណី ហើយ! មិនបានត្រឹមតែ វិលតាមកង់ប្រវត្តិសាស្រ្ត ចឹងទេ!…
ជជែកគ្នាបានមួយសន្ទុះ មានក្មេង ដែលអង្គុយក្បែរ នោះហា មាត់សួរ៖ ពូៗ ចុះរបបអស់ហ្នឹង កើតពីណាមក? ចុះខ្មែរ យើងមានរបបច្រើនម្ល៉េះពូ?

[MV] MBLAQ – Cry (HD)


file ទី១
file ទី២

Fileserve

Hotfile
ឬ File MP4
Fileserve 132Mb 1 link
Hotfile 132Mb 1 link
File mediafire 132Mb 1 link

មនុស្សខ្វាក់ក៏ចេះមើលរូបអាសអាភាសដែរ

ថ្ងៃមុនដាក់រឿងអ្នកនយោបាយមើលរូបក្តៅសាច់ ថ្ងៃនេះ ដាក់រឿងមនុស្សខ្វាក់ម្តង ! នេះមិនដឹងជាគំនិតអ្នក បង្កើតទេ តែបើសិនជាតិចទៀត គេអាច បង្តើត ទូរស័ព្ទ Touch screen សំរាប់មនុសខ្វាក់បានទៀត កាន់ទេល្អ ! កុំអោយពួកគាត់ពិបាក ពេក !

Secret-Shy Boy


file ទី១
file ទី២
សូមប្រើកម្មវិធី Hjspilt ដើម្បីភ្ជាប់ file ដែលមានកន្ទុយ .001 .002 .00*
ប្រភពដែលខ្ញុំយកមក ចុចត្រង់នេះ បើអាចអានភាសាវៀតណាម