តំណាងរាស្ត្រក៏ចេះមើលរូបអាសអាភាសដែរ

លោក Bennett ជាតំណាងរាស្រ្តរបស់ អាមេរិចម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ភស្តុតាង បានពេលលោកបើកមើលរូបភាពអាសអាភាសពេលកំពុង ប្រជុំសភា។

សង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកតំណាងរាស្រ្ត ខ្មែរ កុំយកតំរាប់តាម ជាពិសេសកុំអោយមានការលួចនិយាយទូរសព្ទ ឬ ងោកក្នុងម៉ោងប្រជុំ។

សៀវភៅកំណែ DELF B2 ( 200 activités )

ចុចលើរូបដើម្បីទាញយកឯកសារ