ចាស់ទំនើង

បើនិយាយពីសកម្មភាពអោបថើប​ គ្នាវិញឃើញថានៅប្រទេសណាក៏មានដែរ តែទីតាំង និងពេលវេលា ពេលខ្លះមិនគួរណា ធ្វើអំពើបែបនោះទេ ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជ្រុលនិយមទេ តែគួរតែពិចារណាលើបញ្ហានេះដែរ។
មើលចុះ បើក្មេងៗ នៅមានកំលាំងចេះ តែទៅរួចមានទៅស្អី តែយាយតា ហើយក៏នៅអត់ទ្រាំមិនបាន !

នេះនៅថ្ងៃចែះ ហើយមនុស្សម៉ាគរគក ! (រូបភាពថតបាននៅសួនច្បារមួយ,វៀតណាម)


នៅវៀតណាម ក្រៅពីសកម្មភាពកីឡា រឿងនេះជារឿងធម្មតា នៅក្នុងសួនច្បារ


ចាស់ល្បាយអាចម៏ខ្លាស្រុកខ្មែរ សូមខ្លាច


Style ស្ទាវ មើលទៅដូចស្នេហាដំបូងចឹង! 😀


ចេញពីហ្នឹងទៅណាទៀត?