រូបថតខ្លះៗ ក្នុងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំនេះ


ទាំងនេះជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែល ខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិឯទៀត មានជាមួយគ្នា ជាពិសេសគឺ លោកគ្រូធី, វិសាល, វណ្ណារី, សំណាង និងស៊ុដ ដែលបានមកធ្វើកម្មសិក្សានៅវៀតណាមរយៈកាលកន្លងមក។ ក្នុងនោះមានដូចជា ការលេងកីឡា ការរាំកំសាន្តបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ, ប៉ាតម្ស៉ៅ, ចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅសណ្ឋាគារ គីម លៀន, ការសំដែងសិល្បៈរបស់និស្សិតខ្មែរ, ការរាំកំសាន្តនៅអាំងទែ ខ្ញុំ ជាពិសេស មានរូបថតជាមួយស្រីវៀតណាម ហើយសូមបញ្ជាក់ថា ក្នុងនោះជាអ្នកដែលស្គាល់គ្នា និងខ្លះជាមិត្តស្រីរបស់មិត្តខ្ញុំទេ ខ្ញុំគ្មានពាក់ព័ន្ធទេ! ហេហេ