លទ្ធផលរយៈពេល៣ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំ

រយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លងផុតសំរាប់ជីវិតនិស្សិតរបស់ខ្ញុំ តែវាមិនទាន់បញ្ចប់ទេ ខ្ញុំដឹងថាលទ្ធដែលខ្ញុំទទួលបាន វាមិនមែនជាលទ្ធផលល្អសំរាប់យកទៅធៀបជាមួយអ្នកដែលពូកែទេ តែវាក៏អាចទទួលយកបានសំរាប់ខ្ញុំជាមួយ ការខំប្រឹងប្រឹង ដែលខ្ញុំបានធ្វើ តែអ្វីដែលគួរអោយស្តាយនោះគឺ ខ្ញុំបានបន្លាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៏អស់មួយរយៈ(កំឡុងឆ្នាំទី១ និងទី២)។
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមកក្រោយៗ នឹងអាចធ្វើបានលទ្ធផលល្អជាខ្ញុំ ហើយទុកជាគំរូល្អសំរាប់អ្នកឯទៀត ខ្ញុំសុំធ្វើជាគំរូអាក្រក់ចុះ ហេហេ។ លទ្ធផលខ្ញុំគឺ៖(ពិន្ទុពេញគឺ ១០)

 1. គណិតវិភាគ (១) ៥ពិន្ទុ
 2. Informatique ៥ពិន្ទុ
 3. គំនូរធរណីមាត្រ ៥ពិន្ទុ
 4. ទស្សនៈវិទ្យា ម៉ាក លេនីន ៥ពិន្ទុ
 5. Management ៥ពិន្ទុ
 6. មូលដ្ឋានគ្រឺះនៃច្បាប់វៀតណាម ៥ពិន្ទុ
 7. ភាសាអង់គ្លេស​ (១) ៨ពិន្ទុ
 8. រូបវិទ្យា ភាគ១ ៧ពិន្ទុ
 9. រូបវិទ្យា ភាគ២ ៥ពិន្ទុ
 10. ពិសោធន៏រូបវិទ្យា ភាគ១ ៧ពិន្ទុ
 11. ពិសោធន៏រូបវិទ្យា ភាគ២ ៦ពិន្ទុ
 12. មេកានិច ភាគ១ ៦ពិន្ទុ
 13. គណិតវិភាគ (២) ៥ពិន្ទុ
 14. Algèbre ៥ពិន្ទុ
 15. ភាសាអង់គ្លេស (២) ៨ពិន្ទុ
 16. របឹងនៃអង្គធាតុ​ ភាគ១ RDM ៥ពិន្ទុ
 17. មេកានិច ភាគ២ ៧ពិន្ទុ
 18. ប្រូបាប៊ីលីតេ និង​ ស្តាស្តិច ៦ពិន្ទុ
 19. សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ ៦ពិន្ទុ
 20. គីមីវិទ្យា ៥ពិន្ទុ
 21. ពិសោធន៏គីមី ៧ពិន្ទុ
 22. វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិយម ៦ពិន្ទុ
 23. អង្គធាតុសំនង់ ៦ពិន្ទុ
 24. តូប៉ូ (​ Topographie ) ៩ពិន្ទុ
 25. អនុវត្តន៏តូប៉ូ ៥ពិន្ទុ
 26. មេកានិចនៃសំនង់ ភាគ១ ( Structurels Mechanique 1 ) ៥ពិន្ទុ
 27. វិធីគណនា ៥ពិន្ទុ
 28. ភាសាអង់គ្លេស (៣)​ ៧ពិន្ទុ
 29. មូលដ្ឋានគ្រឹះបរិស្ថាន ៥ពិន្ទុ
 30. គំនូរបច្ចេកទេស ភាគ១ ៦ពិន្ទុ
 31. គំនូរបច្ចេកទេស ភាគ២ ៥ពិន្ទុ
 32. អគ្គិសនី ៥ពិន្ទុ
 33. សំនង់ បេតុងដែក(béton armé) ភាគ១ ៦ពិន្ទុ
 34. សំនេរគំរោងសំនង់ធ្នឹម និងពិតាន ដោយបេតុងដែក ៧ពិន្ទុ
 35. ប្រវត្តិបក្សកុំម្មុយនីសវៀតណាម ៨ពិន្ទុ
 36. ស្ថាបត្យកម្ម ភាគ១ ៥ពិន្ទុ
 37. ស្ថាបត្យកម្ម ភាគ២​ ៥ពិន្ទុ
 38. ធារាសាស្រ្ត ៥ពិន្ទុ
 39. អនុវត្តការងារកម្មករ ៦ពិន្ទុ
 40. ម៉ាស៊ីនក្នុងវិស័យសំនង់ ៥ពិន្ទុ
 41. RDM 2 ៥ពិន្ទុ
 42. RDM 3(Methode des éléments finis) ៥ពិន្ទុ
 43. ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ថាបត្យកម្ម និង គំរោង ៥ពិន្ទុ
 44. មេកានិចនៃសំនង់ ( Structurels Mechanique 2 ) ភាគ២
 45. ទស្សនៈហ៊ូជីមិញ ៧ពិន្ទុ
 46. សំនង់ដែក ភាគ១ ៥ពិន្ទុ
 47. សំនង់ផ្ទះពីបេតុងដែក ៥ពិន្ទុ
 48. សំនេរគំរោងផ្ទះពីបេតុងដែក ( mini projet ) ៧ពិន្ទុ
 49. សំនេរគំរោងស្ថាបត្យកម្ម​ ៦ពិន្ទុ
 50. មេកានិចដី ៥ពិន្ទុ
 51. ភាសាអង់គ្លេស ( ជំនាញ ) ៩ពិន្ទុ
 52. សេដ្ឋកិច្ចសំនង់ ៥ពិន្ទុ
 53. កីឡា៥ឆមាស គឺ ឆមាសណាក៏បានតែ៥ពិន្ទុដែរ 😆
 54. បច្ចេកទេស ការដ្ឋាន (១) ៥ពិន្ទុ
 55. សំណង់ផ្ទះដែក ៦ពិន្ទុ
 56. សំណង់ ឥដ្ឋ, ថ្ម ឈើ ៧ពិន្ទុ
 57. សំណេរ គ្រឹះ(រោងចក្រ) ៥ពិន្ទុ (៧០នាក់ ជាប់បាន១៤នាក់ យ៉ាប់ជាងគេហើយមុខវិជា្ជនេះ)

ចំពោះមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើ គឺ សរុបទៅ ទាំង អស់ ១៨៣ credits(មធ្យមភាគ បានតែ ៥,៩៧) ដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញគឺប្រហែលជា ២៧០ credits តែមានមុខវិជ្ជាខ្លះគេមិនតំរូវអោយរៀនដូចជាហាត់ទាហានជាដើម ចឹងខ្ញុំអាចនឹងរៀនត្រឹម ២៥០ credits ទេមើលទៅ។ មុខវិជ្ជាដែលសល់ខ្ញុំត្រូវរៀនអោយអស់ក្នុងឆ្នាំទី៤ និងទី៥។ ដែលខ្ញុំក្នុង១ឆមាសខ្ញុំត្រូវរៀន ពី២៥-៣៦​ credits ។
ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអោយបាន ហើយសូមជូនពរអោយមិត្តរួមជំនាន់ខ្ញុំធ្វើបានដូចគ្នា។

អំពីម្ចាស់ប្លក សាយ័ន្ត
Professional Engineer

27 Responses to លទ្ធផលរយៈពេល៣ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំ

 1. monida says:

  សូមជួយអបអរសាយ័ន្ត! លទ្ធផលនេះ​ពិតជា​ប្រសើរមែន។

  • អរគុណអ្នកបងដែលជួយលោកទឹកចិត្ត! លទ្ធផលនេះធៀបជាមួយសិស្សយួនខ្លះដែលរៀនថ្នាក់ជាមួយខ្ញុំ គឺខ្ញុំនៅលើគេ ប្រហែល ជាង២០នាក់ដែរ(ថ្នាក់៥២នាក់) ហេហេ ហើយសិស្សឡាវនិងខ្មែរ ជំនាន់ខ្ញុំគឺ សិស្សឡាវម្នាក់ទៀតបានពិន្ទុដូចស្មើខ្ញុំដែរ តែម្នាក់ទៀតយ៉ាបណាស់ ឆ្នាំទី៤ហើយជាប់បានតែ៩៧ credits !

 2. monida says:

  នេះចាត់ទុកជា​លទ្ធផលប្រសើរហើយ ត្រូវតែមាន​ទឹក​ចិត្ត​ណា​ប្អូនដើម្បី​​ខំបន្តទៀត 🙂

  • បាទ ឥលូវនៅសល់តែមុខវិជ្ជាជំនាញសំរាប់ធ្វើការ បើមិនខំទៀតចប់ហើយខ្ញុំ! គ្រាន់តែនឹកឃើញអន់ចិត្តខ្លួនឯងតិចតិច.. មុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំគិតថាគ្រាន់បើនឹងគេ បានម៉ាជាប់ៗ !!
   តែមិនអីទេ ខ្ញុំព្យាយាមតទៀត ប្រាកដជាបានជោគជ័យ! មើលទៅចង់បានអនុបណ្ឌិតបែប គេចមិនរួចពីយួនទេ បើបារាំង និងអង់គ្លេសខ្ញុំ កាន់តែខ្សត់ទៅៗ…

 3. phuylai says:

  តាមដែលខ្ញុំពិនិត្យទៅ ឃើញថាមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសធ្វើបានល្អជាងគេ តិចចប់សញ្ញាប័ត្រ​វិស្វករចេញមកធ្វើគ្រូអង់គ្លេសវិញ​ 😆

  • គិតចឹងដែរ ហ្នឹង! ឃើញក្មេងៗ ឥលូវចូលចិត្តរៀនណាស់! ហេហេ ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតាមផ្ទះពីមុន នៅតែអង់គ្លេស មិនទាន់បានបង្រៀន! 😆

 4. Voleak says:

  Hi, Bsomlagn….oh….congradulation 4 ur result na…pit che monos laor robos o men…Hi…Hi..B pit che poke men hey!!!!! So wen b back CB o’l give areward b 1 hey….oh…ho….b mayb kno wat o giv b hey….ha…ha..
  Even b cant reach ur goal to study Master at Franch or England ,b can continue in VN .O support n encourage b all every thing b 12 do n all time…but study at VN ban ,te kom tov ro gne rognai wit VN girls oy sos na….proyat…?????
  wish we success our goal n our dream’l come true soon.
  pls d’t 4get to takecare health na..o Barom…..

 5. Voleak says:

  Hi,darling
  Can b help o 2 download Battambang Province and Tmorkol District Map.
  o need them in hurry..can b do 4 o.

 6. Voleak says:

  HIHI….o not baby…o Tom hey…hihi…

 7. Voleak says:

  Hi,Darling.Not Battambang City Map.The Whole Battambang Province that cotain all districts.

 8. Voleak says:

  Darling …Tmor kol District map that contain all communces ,not Pai len

 9. voleak says:

  Oh…ho…cheung te ey???
  if b can help o ,o need it untill the last of this mounth

 10. Vanna says:

  ឡូយ​មែន តែប្រឹង​ថែម​ទៀត 😉

  • ហេហេ សួស្តីបងវណ្ណា ! សុខសប្បាយទេ? ខ្ញុំរវល់ ដូ អាន ពេកមិនសូវ អាប់ដែតប្លក់ និងចូលលេងផ្ទះបងសោះ! ឃើញបងមាន ឡានថ្មីផង! ឡូយមែន! ខែមេសា ខ្ញុំគិតទៅលេងចូលឆ្នាំខ្មែរ! មើលសុំដោយសារ ឡានបងផង! ហេហេ

 11. Ratana says:

  ជិតបានសំរេចហើយបង?​ សូមជួយអបអរ! សល់តែខ្ញុំ កំពុងតែវេទនា

 12. នៅទេ ! កុំពុងតែធ្វើដូអាន មូនហុក តើ! តែសល់តែឆមាសនេះទៀតទេ ! បើជាប់អស់គឺ បានធ្វើ អាតូតងៀប ហើយ! ហេហេ ឆមាសនេះរៀនតែប៉ុន្មានមុខទេ តែមានដូអាន ២​ ចឹងនៅតែវេទនា ជាមួយវាដដែល! រឿងផឹកកុំភ័យ អោយតែចប់តាមកាលកំណត់ គឺផឹកអោយណាណីម្តង! ហេហេ

 13. Ratana says:

  ព្រោះតែបងឯងហ្នឹងធ្វើអោយខ្ញុំភ្លាល់ចាញ់គេបាត់ទៅហើយ ខ្ញុំស្មានតែតូតងៀបទៅផ្ទះបាត់ហើយ

  • ហាហា ចេះភ្នាល់ចឹងកើត! គេនៅជាមួយខ្ញុំ២ឆ្នាំរឿងអី គេមិនដឹងថាខ្ញុំរៀនឆ្នាំណា! ម្យ៉ាងខ្ញុំនឹងភារៈ នៅសាលាស្ថាបត្យកម្ម រៀនដំណាលគ្នាតើ! ហេហេហេ កុំភ័យចាំដើមខែ យកមួយកេសនឹងមក ប្រាកដជាមានអ្នកជួយសាច់ក្លែមហើយ!

   • Ratana says:

    មកពីលើកមុនយូរដែរហើយបងឯងប្រាប់ខ្ញុំថាសល់តែម៉ាគីហ្នឹងទៀតទេឡាមដូអានតូតងៀបហើយ។ ដល់ថ្ងៃមុនពួកម៉ាកខ្ញុំវាថាបងសាយន្តទើបឆ្នាំទី៤ទេ ខំតែភ្នាល់ជាមួយគេ ចាញ់គេបាត់ហើយ ហេហេហេ។

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: