រូបភាពខ្លះៗ នៅពេលមើលសូរ្យគ្រាស

តាមរូបនេះ ឃើញថាខ្មែរ និងសៀម អាចមើលឃើញភាគតិចណាស់(២០ ទៅ ៥០%)

តាមរូបនេះ ឃើញថាខ្មែរ និងសៀម អាចមើលឃើញភាគតិចណាស់(២០ ទៅ ៥០%)


ម្នាក់ៗទំរាំបានមើលចាំលើងស្ងួតជើងធ្មេញ

ម្នាក់ៗទំរាំបានមើលចាំលើងស្ងួតជើងធ្មេញ


តាំងពីម៉ោង៦ កន្លះ គេជួបជុំគ្នាហើយ!

តាំងពីម៉ោង៦ កន្លះ គេជួបជុំគ្នាហើយ!


សាស្ត្រាចារ្យសាលាគរុកោសល្យហាណូយ(ផ្នែករូបវិទ្យា) ក៏មានចំនាប់អារម្មណ៏ដែរ

សាស្ត្រាចារ្យសាលាគរុកោសល្យហាណូយ(ផ្នែករូបវិទ្យា) ក៏មានចំនាប់អារម្មណ៏ដែរ


ព្រះអាទិត្យពេលជិតងងឹតអស់

ព្រះអាទិត្យពេលជិតងងឹតអស់

ព្រឹកនេះចាំមើលសូរ្យគ្រាស

ស្រីស្អាតប្រើវ៉ែនតាមើលសូរ្យគា្រស

ស្រីស្អាតប្រើវ៉ែនតាមើលសូរ្យគា្រស


សូរ្យគ្រាសមួយដ៏កំរ ដែលនឹងកើតឡើងនៅព្រឹកនេះ គឺមានរយៈពេលយូរ ដែលប្រទេសចិននិងឥណ្ឌា
គឺត្រូវទទួលរងនូវភាពងងឺតនឹងយូរជាងគេ។ តែនៅហាណូយឯនេះ ក៏អាចមើលឃើញដែរ។
តាមជំនឿរបស់ចិននិងឥណ្ឌា សូរ្យគ្រាសនិងចន្ទគ្រាស គឺអាចជាប្រផ្នូលល្អនិងអាក្រក់។
តែទោះជាយ៉ាងខ្ញុំសូមអោយនេះជាប្រផ្នូលល្អសំរាប់មនុស្សគ្រប់រូប ជាពិសេសគ្រួសារខ្ញុំ សាច់ញាតិ
មិត្តភក្តិ និងមនុស្សជាទីស្រាឡាញ់របស់ខ្ញុំ។
ដើម្បីថែរក្សាភ្នែក សូមបងប្អូនកុំមើលទៅកាន់ព្រះអាទិត្យដោយភ្នែកទទេ ឬដោយឧបករណ៏ដែលមិន
ធានាគុណភាព ដូចជាហ្វីល កញ្ចក់វ៉ែនតាធម្មតា ឬ សំបកឌីសជាដើម។ សូមប្រើប្រាស់ឧបករណ៏
ដែលមានការណែនាំច្បាស់លាស់។
សូមកុំផ្លេចលាងដៃមុនញាំបាយ និងកាន់របស់មកបរិភោគ។